Hacinco Hotel - “Mọi nỗ lực đều hướng tới khách hàng”
(LĐTĐ) Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, ngày 4/3, Đại hội Công đoàn Công ty CP Hacinco lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp.