Hacinco Hotel - “Mọi nỗ lực đều hướng tới khách hàng”
Phòng hội thảo 1

Phòng hội thảo 1

Tại HACINCO HOTEL chúng tôi luôn cố gắng mang lại những dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng, mang lại những trải nghiệm thú vị, những điều bất ngờ, những tinh hoa văn hóa, ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội với những vị khách ở phương xa hay du khách nước ngoài. Sức chứa từ 200 - 250 khách.
4
Phòng hội thảo 2

Phòng hội thảo 2

Tại HACINCO HOTEL chúng tôi luôn cố gắng mang lại những dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng, mang lại những trải nghiệm thú vị, những điều bất ngờ, những tinh hoa văn hóa, ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội với những vị khách ở phương xa hay du khách nước ngoài. Sức chứa từ 80 - 100 khách.
2
Phòng hội thảo 3

Phòng hội thảo 3

Tại HACINCO HOTEL chúng tôi luôn cố gắng mang lại những dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng, mang lại những trải nghiệm thú vị, những điều bất ngờ, những tinh hoa văn hóa, ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội với những vị khách ở phương xa hay du khách nước ngoài. Sức chứa từ 50 - 80 khách.
3
Salon 6A

Salon 6A

Tại HACINCO HOTEL chúng tôi luôn cố gắng mang lại những dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng, mang lại những trải nghiệm thú vị, những điều bất ngờ, những tinh hoa văn hóa, ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội với những vị khách ở phương xa hay du khách nước ngoài. Sức chứa Salon 6A từ 300 - 400 khách.
1
Salon 6C

Salon 6C

Tại HACINCO HOTEL chúng tôi luôn cố gắng mang lại những dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng, mang lại những trải nghiệm thú vị, những điều bất ngờ, những tinh hoa văn hóa, ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội với những vị khách ở phương xa hay du khách nước ngoài. Sức chứa từ 80 - 120 khách.
5