Hacinco Hotel - “Mọi nỗ lực đều hướng tới khách hàng”

Hệ thống phòng
Standard
750,000 VND/Đêm
Superior
850,000 VND/Đêm
Deluxe
1,100,000 VND/Đêm
Luxury
1,200,000 VND/Đêm
Thông tin đăng ký phòng
Thông tin khách hàng